Blog

Jako masér stále pomáhám lidem od bolesti, zejména svalových. Při hledání na internetu jsem narazil na zajímavou informaci, že "Uměním dotyku" lze odstraňovat psychické bloky, které vznikly v několikaleté minulosti. Po prostudování této problematiky jsem zjistil, že již 10 let existuje metoda, jejímž prostřednictvím se dají psychická traumata...


Než začnu hovořit o svých prvních zkušenostech s komerčním vaginálním mapováním (VM), tak si dovolím poděkovat Denise Říha Palečkové, Richardu Vojíkovi a všem asistentkám a asistentům za výuku a organizaci kurzu Core Touch I, kterého jsem se lotos zúčastnil. Jeho obsahem byla výuka a výcvik v Celostní smyslné masáži (CSM), kterou v tomto článku...

Jsem masér a "Bowen masáž" aplikuji od roku 2013. Jelikož není jednotný název této masáže, používám název Bowen masáž se zkratkou - BM. Zejména se mi osvědčila její aplikace při eliminaci bolesti v oblasti bederní a krční páteře, hamstringů, lýtkových svalů apod. Při své praxi jsem se zajímal, proč tato masáž uvolňuje zatuhlé svaly a tak pomáhá...

Aroma Touch

23.01.2020

AromaTouch je masážní technika tvořená soustavou pevně stanovených hmatů*, při nichž se v určité posloupnosti vtírají do těla esenciální oleje döTerra**.

Willy Penzel (1918 - 1985) vypracoval speciální technologii masáže, kterou nazval "Akupunkt Massage nach Willy Penzel". Český překlad zní Akupunkt - masáž dle W. Penzela. Za její rozšíření v naší zemi se zasloužil MUDr. Zdeněk Šos, který v Heyenu (Německo) počátkem 90. let 20. století absolvoval studium této metody, stal se lektorem a...

Bowen Masáž

30.12.2019

"Bowen masáž" neboli Bodová myofasciální technika (BMT) se zabývá kontrakcemi ve svalech a svalové fascii. Rozvíjí pocit spokojenosti se svým zdravím, pohyblivostí a průběhem tělesných funkcí. Jejím základem je technika Australana Tomase Bowena (1916 - 1982), kterou od roku 1986 vyučoval jeho žák Oswald Rentsch jako oficiální "Bowenovu techniku"....