Akupresurní fyzioregenerační                     stimulace

22.12.2019

Autor: Miroslav Omasta

AFS je nová metoda regenerace pohybového aparátu, která spojuje mnohaletou praxí ověřené fyzioregenerační postupy s možnostmi moderní výpočetní techniky. Je tvořena dvěma základními postupy, a to:

 • Diagnostikou, která spočívá v provedení svalového testu terapeutem, jehož výsledky pak zadává do speciálního programu v počítači. Ten zmapuje disharmonii jednotlivých svalů a následně vyhodnotí příčiny jednotlivých disbalancí.
 • Akupresurní masáží, již provádí terapeut na základě počítačem sestaveného postupu fyzioregenerační terapie. Tato je vždy zaměřena na aktuální stav diagnostikovaného člověka v reálném čase, což umožňuje cílenou terapii s možností zpětné kontroly, jak v průběhu terapie, tak po terapii.

AFS je efektivní zejména v následujících případech (indikace):

 • Poúrazové stavy- diagnostikou zjistíme skutečně nefunkční svaly, které můžeme následně akupresurní masáží ošetřit a tím několikanásobně urychlit regeneraci svalů do původního stavu.
 • Přetížení svalů - kdy dochází k namožení svalu nebo svalových skupin. Diagnostikou zjistíme, o jaké svaly se jedná, a následnou akupresurní masáž aplikujeme na tyto svaly.
 • "Doladění" před sportovním výkonem - AFS se uplatňuje v několika rovinách:
  - efektivním odstraňováním svalových křečí a disbalancí
  - účinnou prevencí vůči svalovým úrazům, tzn., že "vyladěním" svalových řetězců a odstraněním drobných bloků nebo přetížení (vzniklých např. při tréninku), se výrazně snižuje riziko natržení šlach a svalových úponů při maximálním nasazení - např. při závodu.
  - harmonizací svalových řetězců dochází zpravidla ke zvýšení celkové kondice a zlepšení hodnot maximálních výkonů.
  - Přesná analýza svalů umožňuje sportovcům, trenérům a masérům dostávat transparentní informace o jejich momentálním stavu a tím mohou lépe stanovit taktiku, stupeň nasazení nebo zvážit možná rizika.
 • Výrazné snížení rizika svalových zranění - jedná se především o natrženou šlachu nebo svalový úpon. Včasnou diagnostikou a odstraněním příčiny dysfunkce lze těmto potížím předejít.
 • Pooperační stavy - cílem je rychlá regenerace oslabeného pohybového aparátu v důsledku znehybnění nebo dlouhodobé nečinnosti a posílení celkové kondice organismu komplexní regenerací.
 • Bolestivé stavy páteře - patří k nejrozšířenějším potížím svalového aparátu. Většinou se jedná o bloky krční a bederní páteře. AFS rychle a velmi účinně odstraňuje bolest a obnovuje plnou hybnost postižených segmentů páteře. Zvláště u dětí by se bolesti zad neměly podceňovat, neboť to mohou být důsledky přehlížení drobných potíží, jako jsou např. kulatá záda, vystouplé lopatky, skolióza, špičky nohou vytočené dovnitř apod. Včasnou diagnostikou svalových dysfunkcí a následnou harmonizací lze odstranit řadu příčin nesprávného vývoje kosterního systému.
 • Skolióza páteře- příčin jejího vzniku je celá řada, a proto diagnostika tohoto stavu je u každého jedince individuální. Účinnost AFS je vysoká v počátečních stavech skoliózy. U chronické skoliózy může AFS zlepšit držení těla a zvětšit hybnost páteře.

Po konzultaci s ošetřujícím lékařem je možné AFS využít při: poinfarktových stavech, onkologických onemocněních, demenci, obrně, nervových postiženích, mozkových příhodách.

Systém AFS není vhodný (kontraindikace) při diagnózách: viróza, horečnatý stav, umělá stimulace srdečního rytmu, onkologické onemocnění lymfatických cest a při těhotenství.