Meridiánová masáž

09.01.2020


Autor: Miroslav Omasta

Willy Penzel (1918 - 1985) vypracoval speciální technologii masáže, kterou nazval "Akupunkt Massage nach Willy Penzel". Český překlad zní Akupunkt - masáž dle W. Penzela. Za její rozšíření v naší zemi se zasloužil MUDr. Zdeněk Šos, který v Heyenu (Německo) počátkem 90. let 20. století absolvoval studium této metody, stal se lektorem a obdržel licenci k výuce. Od té doby vyškolil mnoho fyzioterapeutů, masérů a já jsem jedním z nich. V poslední době se v ČR pro Penzelovu metodu vžívá název "Meridiánová masáž".

W. Penzel vycházel z východní medicíny, jejíž teoretické základy byly zformulovány již před několika tisíci lety. Dle východního pojetí stojí na počátku nekonečný vesmír se svojí energií. Veškerý život je dán vzájemnou harmonií dvou pólů, a to kladného jangu a záporného jinu. Oba póly jsou spolu spjaty a model je principem všech procesů v kosmu. Vyváženost mezi nimi není statická, ale dynamická a je výrazem zdraví. Z napětí mezi jangem a jinem vzniká životní síla - energie čchi - která proudí ve všem živém.

V každém člověku je polarita jang - jin. Jang je označován jako pozitivní mužský princip spjatý s aktivitou, teplem, světlem, s činností a je spíše nahoře, na povrchu. Jin je chápán jako negativní ženský princip, který je charakterizován chladem, tmou, vlhkem, hmotou a je spíše uvnitř, dole a vpředu.

Základní schéma jang - jin si východní medicína promítá do všech jevů v přírodě, tedy i na člověka. Čínská medicína je především filosofie udržení rovnováhy a etika. Jejím objektem není nemoc, ale člověk. Jelikož bylo v Číně zakázáno pitvání, tak zbývalo jen důsledné pozorování života v přírodě a vyvozování souvislostí. To nakonec vedlo k vytvoření teorie jangových (dutých) orgánů jinových (plných) orgánů, které jsou navzájem propojené dráhami (meridiány), jež dohromady tvoří energetický oběh. Energie (čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii.

Pokud energie plynule protéká a je rovnoměrně rozdělena v celém energetickém oběhu, pak se považuje tento ideální stav za normální a odpovídá našemu pojmu zdraví. Při omezení průtoku energie nastává nad překážkou přebytek energie a pod ní naopak nedostatek energie. Poruchy toku energie, jeho zpomalování a zrychlování, vznik oblastí s přebytkem anebo nedostatkem energie již nejsou normální situací a odpovídají našim pojmům poruchy zdraví a nemocí. Nerovnoměrnost proudění způsobuje nejdříve psychické změny, pak funkční a organické změny, nakonec odumírání a smrt.

Jinými slovy řečeno: porucha toku energie je příčinou vzniku nemocí. Rozděluje se na nedostatek a přebytek energie.

Podstata meridiánové masáže spočívá v masáži meridiánových drah, která je založena na přesunech energie uvnitř daného energetického oběhu. Jelikož se pracuje na celém těle, je třeba, aby klient nebo klientka odložili veškeré oblečení, prstýnky, náušnice, řetízky apod., neboť by negativně ovlivňovali průtok energie v těle.

Indikace meridiánové masáže na základě doporučení Světové zdravotnické organizace:

 • Onemocnění respiračních cest
  akutní sinusitida, akutní rhinitida, onemocnění z nachlazení, akutní tonsilitida, akutní bronchitida, astma bronchiale
 • Oční onemocnění
  akutní konjunktivitida, centrální retinitida, myopie u dětí, katarakta
 • Onemocnění ústní dutiny
  bolesti zubů, bolesti po extrakci zubů,gingivitis, akutní a chronická pharyngitis
 • Onemocnění gastrointestinálního traktu
  esofagus a kardiospasmus, singultus, gastropóza, akutní a chronická gastritida, hyperacidita žaludeční, chronický ulkus duodena, akutní a chronická kolitida, akutní bakteriální dyzentérie, obstipace, diarhoe, paralytický ileus
 • Neurologická a ortopedická onemocnění
  bolesti hlavy, migréna, neuralgie trigeminu, paréza nervi facialis, parézy po cévních onemocněních mozku, periferní neuropatie, poliomyelitida, neurogenní dysfunkce močového měchýře, enuresis nocturna, interkostální neuralgie, syndrom rameno-ruka, periarthritis, humeroscapularis, tenisový loket, ischialgie, lumbalgie, revmatoidní artritida.

Kontraindikace meridiánových masáží:

 • Těžší formy astma bronchiale (je chronické onemocnění dýchacích cest, při kterém vlivem alergických látek a vlivů prostředí dochází ke stahu svaloviny průdušek a průdušinek a tím ke zhoršenému průchodu vzduchu dýchacími cestami)
 • Záchvatovité stavy (epilepsie apod.)
 • Riziková těhotenství, gravidita do 3. měsíce
 • Těžké migrény
 • Insuficience kardiorespirační (srdečně dechová (dýchací) nedostačivost), maligní hypertenze (zhoubná hypertenze - diastolický tlak nad 140 mmHg), maligní arytmie (zhoubná arytmie - tachykardie = nad 100 tepů/min a bradykardie = pod 60 tepů/min.)
 • Febrilní stavy (záchvaty spojené s vysokou horečkou) z jakékoliv příčiny
 • Všechny nemoci v akutním stadiu
 • Zhoubné nádory během nemoci
 • Kachexie (fyzická slabost, ztráta hmotnosti a svalové hmoty v důsledku nemoci)
 • Otravy a závislosti na alkoholu a návykových látkách
 • TBC a jiné přenosné nemoci
 • AIDS
 • Roztroušená mozkomíšní skleróza a jiná organická onemocnění centrální nervové soustavy (CNS) a míchy
 • Labilní diabetes mellitus (kolísající reakce na inzulín a příjem uhlohydrátů)

Literatura: MUDr. Zdeněk Šos: Meridiánová masáž, Nakladatelství Poznání, Olomouc 2013, 203 s.