Moje zkušenosti s komerčním vaginálním mapováním

15.09.2023

Autor: Dr. Miroslav Omasta


Než začnu hovořit o svých prvních zkušenostech s komerčním vaginálním mapováním (VM), tak si dovolím poděkovat Denise Říha Palečkové, Richardu Vojíkovi a všem asistentkám a asistentům za výuku a organizaci kurzu Core Touch I, kterého jsem se lotos zúčastnil. Jeho obsahem byla výuka a výcvik v Celostní smyslné masáži (CSM), kterou v tomto článku nebudu detailněji popisovat, jenž mi umožnila pochopit vztah ke svému tělu a sílu prožitku ve svém těle. Zejména pak možnost eliminace negativních emocí v těle, které brání člověku plně žít. CSM tvoří řada různých masáží a VM je jednou z nich.

VM je masáž určité části vagíny, jíž eliminujeme negativní emoce, které ženě brání normálně žít. Jinými slovy řečeno, jemnými pohyby nebo tlaky (do 3 pondů) masírujeme horní část vagíny (do dvou článků prstu levé nebo pravé ruky). Cílem VM je zjistit případné zdrsnatění vagíny a toto jemnou masáží odstranit, neboť tam se ukládají negativní emoce, které ovlivňují psychiku ženy.

Moje první objednání k VM začalo telefonátem mé klientky, které jsem před rokem uvolnil zádové a bederní svalstvo, a tak ji zbavil bolesti. Plakala a prosila mě, jestli bych jí mohl pomoci jako před rokem. Na můj dotaz, co jí je, mi odpověděla, že má deprese, bolesti hlavy, nic ji nebaví a zejména má časté návaly pláče. Z prášků, které užívá, je jí špatně a neví, co má dělat a jestli jí mohu pomocí.

Jsem masér a pomáhám lidem od bolestí, zejména svalových, a to Bowen masáží, kterou jí však v tomto případě nemohu pomoci. I vzpomněl jsem si na kurz Core Touch I, kde jsem se naučil VM, kterou se dají tyto zdravotní potíže odstranit. Klientce jsem sdělil, že bych jí možná mohl pomoci a to VM. Ona se ptala, co to je za masáž a tak jsem jí to stručně vysvětlil. Záleží však jen na ní, jestli se pro VM rozhodne. Chvíli bylo ticho a pak se v telefonu ozval její hlas, že se rozhodla VM vyzkoušet, neboť je jí tak zle, že nemá co ztratit. Tak jsem se jí zeptal, kdy by mohla přijít. Ona odpověděla, že ještě ten den dopoledne. Nakonec jsme se dohodli na 11 hodinu, přestože bylo 9 hod. a já měl na odpoledne objednané klienty.

Přišla přesně v 11 hodin. Měla strhaný obličej, vystouplé vrásky a uplakané oči. Udělal jsem anamnézu, jejíž obsah byl přibližně stejný, jaký mi sdělila po telefonu. V záchvatech pláče se zeptala na průběh VM a zejména jestli bude muset být nahá. Po mé odpovědi, že ano, zaváhala a bylo na ní vidět, že bojuje, jestli má odejít, nebo VM absolvovat. Mlčel jsem a čekal na její vyjádření. Po dlouhé pauze řekla, že to zkusí. Mě bylo v této chvíli jasné, že uvolnit její tělo a zejména její genitál (Joni) nebude vůbec jednoduché. Nakonec při hudbě Semína Rosi "Hola hola …" se začala postupně uvolňovat. Po chvíli se svlékla, lehla si na lehátko a já jí mohl masáží hlazením, třením, hnětením apod. uvolnit. Nejdůležitější část, a to Joni, respektive vagínu jsem musel uvolnit akupresurní masáží velkých stydkých pysků a zejména pak tlakem na spodní část Joni. Po jejím uvolnění jsem mohl pokračovat VM ve směru hodinových ručiček. Vstup do vagíny si představme jako hodinový ciferník s čísly 1 – 12. Zpravidla si klientka sama řídí postup VM. Tato situace však byla výjimečná, neboť na pozicích 1 – 3 necítila ve vagíně nic a navíc neustále plakala. Proto jsem se musel spolehnout na svůj pohmat ve svých prstech a vést VM sám. Komunikace s ní byla pro neustálý pláč velmi obtížná. Na pozicích 1 – 3 byla pochva zvrásněná, tak jsem ji masíroval velmi lehce. V pozicích 4 – 8 byla vagína normální (hladká). V pozicích 9 – 11 však byla velmi zvrásněná a dokonce jsem tam objevil útvar velikosti cca 2 mm, který mi připadal jako spoušťový bod. Zde jsem použil techniku odstraňování spoušťových bodů. Klientka na to reagovala vyprávěním o svých sexuálních potížích a vztahových problémech se svým mužem a i jinými lidmi, které prokládala pláčem Po chvíli jsem na prstu ucítil, že zvrásněná tkáň se rozpouští a zvláštní útvar se zmenšuje. Klientka přestala plakat a postupně začala normálně se mnou komunikovat. Na můj dotaz, zdali něco cítí, mi odpověděla, že ne. Tak jak se tkáň vagíny postupně uvolňovala, tak klientka se pomalu zklidňovala. Jakmile byla vagína úplně uvolněná, začala se klientka usmívat a sdělila mi, že ji již nic nebolí a je jí dobře. Tato skutečnost mě velmi potěšila a na její úsměv nikdy nezapomenu. Při odchodu ze Studia měla klientka velkou radost, že všechny její obtíže odezněly a moc děkovala za moji pomoc.

Zde je vidět, že i zdánlivě technicky jednoduchá masáž se může za složité situace velmi zkomplikovat. Mé první poznatky a zkušenosti jsou následující:

  • Zdravotní potíže klientky (ZPK) se mohou negativně projevit v komunikaci s masérem nebo masérkou, a to při přípravě i průběhu VM
  • Snížená schopnost komunikace klientky s masérem může ovlivnit technické vedení VM, což znamená, že VM vede již jen masér na základě svého pohmatu a kontroluje činnost klientky
  • ZPK mohou negativně ovlivnit uvolnění Joni, ale zejména vagíny, což klade na maséra zvýšení nároky na praktickou znalost různých způsobů uvolnění Joni
  • ZPK klade na maséra zvýšené nároky, neboť musí poznat, kdy se zvrásnění části vagíny "rozpustí". Hmat má při masáži nezastupitelné místo. Ne nadarmo se říká, že pohmat (palpace) jsou oči maséra. Bez něj je masér slepý.