Informace o Celostní smyslné masáži

13.12.2023


Autor: Dr. Miroslav Omasta

Jako masér stále pomáhám lidem od bolesti, zejména svalových. Při hledání na internetu jsem narazil na zajímavou informaci, že "Uměním dotyku" lze odstraňovat psychické bloky, které vznikly v několikaleté minulosti. Po prostudování této problematiky jsem zjistil, že již 10 let existuje metoda, jejímž prostřednictvím se dají psychická traumata odstranit. Jedná se o "Celostní smyslnou masáž" (CSM), jejíž autorkou je Mgr. Denisa Říha Palečková, která vzdělává a vychovává asistenty a asistentky, kteří tuto metodu praktikují. Takovýmto asistentem jsem již nyní i já. CSM má mnoho druhů, z nichž mě nejvíce zaujalo "Vaginální mapování", kterým se odstraňují zejména negativní emoce vzniklé v minulosti každé ženy.

Jinými slovy řečeno: bowen masáží pomáhám lidem od bolesti ve svalech a vaginálním mapováním pomáhám ženám od bolestí, a to hlavně psychických.

Jaký přínos má Celostní smyslná masáž? Odpověď záleží na cílech jejích jednotlivých druhů a dále pak, pro koho jsou určeny. Druhy CSM a jejich cíle:

  • Vaginální mapování – je především zaměřeno na eliminaci negativních emocí vzniklých v minulosti, dále na uvolnění pánevního dna a zcitlivění celého těla v oblasti intimních prožitků. Slovy odborníka v oblasti sexuality Josefa Cramera "vaginální mapování je cesta k probuzení identity ženy".
  • Masáž Joni (vulvy), masáž Lingamu (penisu), anální mapování, masáž dutin a masáž pěti elementů, které jsou zaměřeny na lepší vnímání svého těla a zejména zvýšení potěšení z intimního života.

Z výše uvedených druhů CSM má dle mého názoru pro ženy zásadní význam vaginální mapování. Výstižně vaginální mapování charakterizovala jedna klientka po jejím absolvování:

"Jedná se o terapii na více úrovních – tělo, duše, emoce. Nastalo u mne rozpuštění emocionálních bloků zapouzdřených v mém těle. Současně s emocionálním prožitkem a energetickým doplněním, oživením. Následovala velká úleva. Byla to netradiční a originální masáž."

Pro větší pochopení významu vaginálního mapování pro ženy je vhodné shlédnout videozáznam z besedy s autorkou této metody Mgr. Denisou Říha Palečkovou na: https://www.youtube.com/watch?v=xbwAXKrjUmw

Tento článek jsem napsal a zveřejnil na svých webových stránkách, aby jeho návštěvníci po jeho přečtení a zhlédnutí videa od Mgr. Denisy Říha Palečkové, získali přehled o možnostech zbavit se bolestí, jak tělesných, tak psychických.

Na základě svých masérských zkušeností si troufám konstatovat, že většina žen nenaslouchá signálům svého těla. Jedná se o projevy jakékoli bolesti (krk, bedra, hýždě, nohy, vagína apod.), Při větších bolestech jdou zpravidla k lékaři, který jim předepíše většinou nějaké léky na utlumení bolesti. Pokud bolest přetrvává i přes používání analgetik, tak zpravidla hledají pomoc jinde, většinou v alternativních masážích. Pokud se jedná o vaginální potíže, kdy gynekologická vyšetření a následné terapie nezabírají a navíc bolesti přejdou do psychické oblasti, pak teprve ženy hledají, kdo jim pomůže. Řada žen ani netuší, že existuje nějaké vaginální mapování, jímž je možné psychické i fyzické blokády odstranit. Takový případ se mi stal letos na konci srpna, který jsem popsal ve svém článku "Zkušenosti z komerčního vaginálního mapování" a je v záložce blog na mých webových stránkách.