Zkušenosti s Akupresurní fyzioregenerační stimulací

23.09.2017 15:19

Autor: Miroslav Omasta 

Podstatou Akupresurní fyzioregenerační stimulace (AFS) je diagnostikování funkčnosti svalů a jejich postupné zapojování následnou akupresurní terapií. Na základě analýzy mé klientely mohu konstatovat, že se pro ni rozhodli lidé, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže a chtějí se jich zbavit.

AFS aplikuji od měsíce března 2017, tedy necelého půl roku. I když je to poměrně krátká doba, tak tuto terapii využilo 18 klientů. Když jsem porovnal výsledky jejich první diagnostiky, tak jsem zjistil, že počet nefunkčních svalů se pohyboval od 3 do 36 (3 nefunkční svaly však byla vzácná výjimka). U každého klienta nebo klientky byl počet aplikací AFS různý. Proto jsem analyzoval jen jejich poslední terapie a zjistil jsem, že počet nefunkčních, respektive ne plně funkčních svalů se pohybuje v rozmezí od 5 do 30. Tato čísla uvádím jako příklad rozdílnosti lidských těl, neboť každý člověk je jiný s jinou genetickou „výbavou“, jiným tělesným i psychickým vývojem. To vše se pak odráží ve funkčnosti jeho svalů. Za všechny klienty a klientky uvedu jeden konkrétní příklad, kdy sportovec měl po 1. diagnostice 26 nefunkčních svalů a po 4 terapiích mu jich zůstalo nefunkčních jen 5. Tato skutečnost se pak projevila i v jeho sportovních výsledcích.

Při každém ukončení AFS klientem či klientkou jsem zjišťoval, proč nepokračují až do úplného obnovení funkčnosti všech svalů. Většina z nich odpověděla, že se cítí dobře, tak proč by měli v terapiích pokračovat. Jen menší část této mé klientely se rozhodla pro pokračování po určité době, zpravidla do 3 měsíců. Všem klientům a klientkám jsem doporučil cvičení „Spirální stabilita páteře“ od MUDr. Smíška, neboť tím si mohou postupně aktivizovat zbývající nefunkční svaly, nebo protahovat a posilovat svaly funkční.

Na základě dosavadních zkušeností vidím využití AFS ve dvou rovinách, a to:

  • Osobní – pokud má člověk dlouhodobé svalové potíže a chce je řešit, pak aplikací AFS může své zdravotní potíže zmírnit nebo i odstranit.
  • Společenské:
     – zaměstnavatelé mohou diagnostiku AFS využít jako doplněk ke vstupní zdravotní prohlídce, neboť výsledek diagnostického testu dává odpověď na fyzickou připravenost pro zvolené zaměstnání (zejména u vojáků, policistů, hasičů apod.)
     - trenéři ji mohou využít ke zjišťování předpokladů sportovců pro možné sportovní disciplíny