POHYBLIVOST V KAŽDÉM VĚKU

21.10.2013 22:31

Autor:  Miroslav Omasta

Minulé články jsem věnoval problematice zdraví, stravování a štíhlé postavě. V tomto článku se budu věnovat pohyblivosti, respektive flexibilitě neboli ohebnosti člověka. Tyto tři pojmy jsou synonyma. V odborné literatuře se uvádí řada definic tohoto pojmu. Pro potřeby tohoto článku si dovolím pohyblivost charakterizovat jako jednu ze základních pohybových schopností člověka, kterou je vykonávání pohybů ve velkém kloubním rozsahu. Svým významem převyšuje ohebnost ostatní základní pohybové schopnosti – sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost – neboť slouží i jako prevence poranění svalů. Pokud je totiž flexibilita dostatečná, pak snižuje riziko natažení, natržení nebo přetržení svalových úponů při nekoordinovaných pohybech.

Obecně pohyblivost člověka ovlivňují faktory, které jsou:

  • Vrozené – anatomická stavba kloubů, tzn. jejich velikost, tvar apod.
  • Získané v průběhu lidského života, jako například: silová schopnost svalů a aktivita reflexního systému (tzn., že při nepřiměřeném natažení svalu způsobí svalové receptory – svalová vřeténka - reflexní stažení svalu).

Dále je ohebnost ovlivňována konkrétním fyzickým, psychickým stavem člověka, zahřátím a rozcvičením jeho svalů a v neposlední řadě vnější teplotou.

Z výše uvedeného vyplývá, že nedostatečná pohyblivost zpravidla způsobuje: vadné držení těla, neboť zkrácené svaly působí tlumivě na svaly ochablé, což je příčinou svalové nerovnováhy a z ní vyplývajících funkčních poruch a následně i bolestí. Tyto fyzické potíže urychlují biologické stárnutí člověka.

Naopak dostatečná pohyblivost zpomaluje biologické stárnutí lidského organismu. Člověk ji může získat a udržovat cvičením, které je vhodné doplňovat masážemi.

Cvičením se udržuje tělesná kondice, větší svalové napětí, kloubní pohyblivost, zlepšuje se rovnováha, držení těla a vyměšování, eliminují se bolesti zad, snižuje se pravděpodobnost řídnutí kostí a v neposlední řadě pozitivně působí na odstraňování depresí a stresu. Mezi nejpoužívanější cvičení k udržování a rozvoji ohebnosti patří strečink, jóga a tchai-ťi. Jejich obsah, rozsah a způsob aplikace je jiný u sportující populace, kde je zpravidla orientován k zabezpečení jejich dlouhodobé výkonnosti, než u populace nesportující, u níž je většinou zaměřen na protažení svalstva, jež jí znepříjemňují pohyb v denním životě nebo způsobují bolesti.

Pojem masáž má celou řadu definic, neboť existuje přes 100 různých druhů masáží vycházejících z různých kulturních základů. Jednotlivé druhy masáží se vzájemně prolínají a to díky samostatnosti masérů, která spočívá ve studiu různých masážních technik, terapeutických metod a jejich aplikací v praxi. Proto má každý masér své osobité pojetí masáže.

Pro potřeby tohoto článku si dovolím pojem masáž charakterizovat jako léčbu (terapii), která spočívá v aplikaci vhodných masérských hmatů na svaly a tkáně. Tím dochází k uvolňování napětí ve svalech, zlepšování krevního oběhu, což zpravidla vede ke zmírnění nebo odstranění bolesti.

Stresy, které na člověka působí, se většinou promítají i do jeho fyzické schránky - tedy těla. Často se projevují jako napětí ve svalech, neboli svalová křeč (spasmus) anebo negativně ovlivňují činnost lidských orgánů, např. žaludku, ledvin, dýchacích orgánů apod. Většinou se lidé soustředí na překonání stresových situací, eliminaci stresorů, ale na řešení negativních důsledků stresových situací ve svém těle často zapomínají nebo je neřeší vůbec. Spasmy se postupně projevují většími bolestmi a omezují hybnost těla, neboť člověk bolesti "uhýbá", tím zatěžuje jiné skupiny svalů, jež pak mohou tlačit na nervová zakončení, která se pak zpravidla projeví větší či menší bolestí.

Význam masáží pak spočívá v tom, že odstraňují tyto spasmy nebo působí i na vnitřní orgány např. bowen masáž, reflexní masáž apod.

Resumé:

Udržení pohyblivosti člověka v každém věku je podmíněno cvičením (nejlépe každodenním) a pravidelnými masážemi.

 

Použitá literatura:

http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_sportpohyblivost.php  

http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/gymnastika/texty/g2_10.lekce  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mas%C3%A1%C5%BE  

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/masaz/web/pages/sportovni-masaz.html