Metabolická typologie - teorie a praxe

12.08.2013 13:19

Autor:  Miroslav Omasta

Kniha „Metabolické typy, převratný způsob stravování“ autorů Williama Wolcotta a Trish Faheyové (dále jen „autoři“) na mě velmi zapůsobila. Proto jsem se rozhodl zjistit svůj metabolický typ, a to dle testu, uvedeném ve výše uvedené knize. Dále pak aplikovat doporučený jídelníček, který jsem si přizpůsobil českým poměrům. Po jednoročním stravování dle svého metabolického typu jsem zjistil, že má fyzická i psychická kondice se zlepšila. Tato skutečnost mě vedla k napsání tohoto krátkého článku, v němž chci stručně zobecnit teoretické základy metabolické typologie a dále pak úskalí praktické aplikace, jež jsem zjistil po roční poradenské praxi výživového poradce.

Teoretické základy metabolické typologie

Místo metabolické typologie v oblasti světové medicíny

Pro pochopení problematiky metabolické typologie je třeba zdůraznit, že „autoři“ ji hodnotí jako syntézu moderní západní medicíny a tradiční východní medicíny. Jinými slovy řečeno, metabolická typologie kombinuje aspekty moderní západní medicíny s klasickými východními léčebnými tradicemi (např. čínskou, ajurvédskou apod.). To znamená, že filosoficky je srovnatelná s východní medicínou, přestože vyrůstala z mnoha akademických disciplín západní medicíny. K lepšímu objasnění, jak se metabolická typologie liší od ostatních medicínských disciplin, použiji příkladu „autorů“, kteří člověka přirovnávají ke květině.

  • Moderní západní specializovaná medicína se zpravidla při léčení soustředí na jednotlivé části květiny (stonek, listy, okvětní lístky, tyčinky apod.).
  • Východní holistické disciplíny se na květinu dívají spíše jako na jednotný rostlinný mechanismus a pro vyhodnocení jejího zdravotního stavu a kvality jejího životního prostředí používají široké spektrum svého léčitelského umění.
  • Metabolická typologie se soustřeďuje na biochemickou rovnováhu mízy, která v květině koluje a vyživuje ji a na kvalitu a skladbu živin, jež květina získává ze slunečního světla a půdy, ve které roste.

Podstata a význam metabolické typologie

Metabolická typologie vznikala postupně a její počátky spadají do 30. let 20. století. Na jejím vývoji se podílelo mnoho lékařů a vědců, jejichž výčet by byl poměrně dlouhý. Proces vývoje metabolické typologie završil William Wolcott v roce 1983 objevením faktoru dominance, který vysvětluje, proč to, co u jednoho člověka působí pozitivně, u jiného tak působit nemusí, anebo může jeho stav i zhoršit. (Faktor dominance -potraviny a živiny okyselující organismus stimulací sympatiku, mají na oxidační systém (spalování) opačný účinek a vyvolávají zásaditou změnu pH. Potraviny a živiny stimulující parasympatikus působí zásadotvorně a prostřednictvím oxidačního systému budou organismus okyselovat.)

Podstatou metabolické typologie je systém určování metabolických typů pro zlepšování zdraví, který zahrnuje devět základních systémů řízení homeostázy (homeostáza = schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí) jimiž jsou: Autonomní nervový systém (ANS), Systém spalování uhlovodanů (karbo-oxidační systém), Lipo-oxidační procesy, Rovnováha elektrolytů, Acido-bazická rovnováha, Prostaglandinová rovnováha, Soustava žláz s vnitřní sekrecí, AB0 krevní skupiny a Konstituční typy. Tyto základní systémy řízení homeostázy regulují všechny metabolické procesy. Nepříznivé příznaky a průběhy nemocí vypovídají o nerovnováze v jednom nebo v několika z těchto řídicích systémů. To znamená, že každá potravina, respektive makroživiny, buď stimuluje anebo potlačuje některý z výše uvedených systémů řízení homeostázy.

Genetické dispozice, vliv životního prostředí a životního stylu tak vytvářejí u každého člověka metabolický typ, jež se projevuje prostřednictvím Základních systémů řízení homeostázy neboli specifickou potřebou určitých makroživin.

Význam metabolické typologie spočívá v následujících skutečnostech:

  • Jakmile se člověk stravuje podle svého metabolického typu, tzn., že jeho tělo bude dostávat správný poměr makroživin (sacharidů, proteinů a tuků), pak je schopno se samo uvádět do rovnováhy a léčit.
  • Léčení stravou (tj. stravováním podle svého metabolického typu) nespočívá v „léčení určitých specifických nemocí anebo jejich příznaků“ nýbrž se zabývá samotnou fyziologickou nerovnováhou a biochemickými poruchami, ze kterých nejrůznější chronická onemocnění vznikají.

Tuto skutečnost potvrzuje autor předmluvy ke knize Metabolické typy pan Etienne Callebout, M. D. slovy: „Ve své lékařské praxi pracuji s metabolickými typy již dlouho a jsem přesvědčený, že je to naprosto bezkonkurenční metoda pro doporučení vhodné stravy. …Důležité ale je, že stravování podle metabolického typu neodstraňuje pouze příznaky. Když takto svou tělesnou chemii uvedete do rovnováhy, vyvarujete se nepříjemných potíží a nemocí a budete zářit a překypovat zdravím.“

Určení metabolického typu je jednoduché, poměrně rychlé a spolehlivé.  Svůj metabolický typ je možné zjistit vyplněním testu metabolického typu. Jednotlivé metabolické typy – sacharidový, proteinový a smíšený typ se určují podle poměru makroživin ve stravě.

Význam poměru makroživin ve složení stravy dle metabolického typu vysvětluje W. Wolcott těmito slovy:

„Můžete jíst nejlepší a nejkvalitnější biopotraviny, pravidelně cvičit, pít dostatek tekutin, dostatečně odpočívat a brát nejlepší potravinové doplňky, ale ani tak se nebudete cítit dobře a zažívat optimální zdraví, pokud nebudete pravidelně jíst ty potraviny, které speciálně vás budou udržovat ve vhodné rovnováze.“

Praktická aplikace metabolické typologie

V průběhu jednoho roku jsem se při svém výživovém poradenství setkal s řadou názorů na oblast stravování. Řada z nich byla pozitivních a optimistická. Bohužel, vyslechl jsem i dost názorů skeptických nebo dokonce negativních, které význam stravování z hlediska zdraví, kulantně řečeno nebraly vážně. Nositelé těchto názorů trpěli v převážné většině nadváhou. Zpravidla vyzkoušeli několik redukčních diet, které však nepřinesly očekávaný efekt. Naopak, díky „jo jo“ efektu se jejich hmotnost opět zvýšila, a to o podkožní tuk.

Dle mých zkušeností, praktickou aplikaci metabolické typologie ovlivňují následující skutečnosti:

  • Pokud lidé pochopí, že stravování dle jejich metabolického typu není redukční dieta, ale celoživotní změna životosprávy, a rozhodnou se ji aplikovat, teprve pak může metabolická typologie pozitivně ovlivnit jejich „zdraví“. Pojem „zdraví“ v této souvislosti však neznamená jen neexistenci příznaků nemocí, ale zejména mít dostatek energie, živý zájem o okolí, psychickou pohodu a „chuť do života“.
  • Vnitřní motivace člověka k celoživotní změně životosprávy v souladu s metabolickou typologií. Pokud člověk „chce“ něčeho dosáhnout, pak toho zpravidla dosáhne. Jestliže však toto „chtění“ postrádá, pak nastupuje konstatování typu: například „ono to nefunguje, to už pro mě v mém věku není, já to mám v genech apod.“.
  • Existují však i lidé, kteří trpí nadváhou, různými nemocemi (např. cukrovkou, kardiovaskulárními problémy, artritidou apod.) avšak na své životosprávě nebo stylu života nechtějí nic měnit, neboť se domnívají, že to s jejich nemocemi nesouvisí a pomůže jim jen klasická západní případně východní medicína.

 

Z výše uvedených skutečností tak vyvstává otázka: Jak si má člověk budovat své zdraví? K odpovědi na tuto otázku opět použiji slova „autorů“ výše uvedené knihy:

„Každý tělesný systém (kardiovaskulární, trávící, imunitní) se skládá z různých orgánů a žláz, které jsou tvořeny mnoha buňkami stejného druhu. Výkonnost každého systému závisí na výkonnosti všech orgánů a žláz, které jsou zase závislé na výkonnosti jejich buněk a jejich buňky jsou výkonné pouze, když vytvářejí dostatek energie, kterou potřebují ke svým funkcím. Buňky však mohou vytvářet dostatek energie jen tehdy, když dostávají správnou kombinaci makroživin ze stravy.“

Jinými slovy řečeno, pokud jako výživový poradce chci sestavovat klientovi výživová doporučení ke zlepšení jeho zdraví, pak musím nejdříve zjistit jeho metabolický typ, který určuje správnou kombinaci makroživin ve stravě. Stravování podle svého metabolického typu je pak pro něj cesta ke zdraví.