Magnetoterapie

Magnetoterapie - přírodní biologická metoda, která spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulsující magnetické pole nízké frekvence, jež má následující účinky:

Zmenšuje či úplně odstraňuje bolest. Magnetické pole totiž ovlivňuje především silná nervová vlákna a omezuje přenos bolestivých prožitků   z nervových zakončení do centrální nervové soustavy.

Navozuje rozšíření krevních cév. V důsledku rozšíření cév stoupá v léčené oblasti teplota až o 1° C.

Má protizánětlivý efekt a to jak u akutních, tak i chronických zánětů, daný zlepšením prokrvení zánětlivé tkáně a větším přísunem protilátek.

Zmenšuje otoky. Hojivý efekt se realizuje na základě zlepšeného prokrvení poraněné tkáně a urychlením dělení buněk. Vlivem pulsního magnetického pole dochází i k rychlejšímu hojení kostních zlomenin a otevřených poranění kůže a podkoží.

Významnou skutečností je, že magnetoterapie není návyková a nemá žádné známé vedlejší účinky.

K magnetoterapii používám přístroj UltiCar LT 99 (výrobce 2EL, spol. s r. o. Nový Bydžov), který generuje pulsní magnetické pole v rozsahu 1,3 - 72,7 Hz, a to v několika nastavitelných programech.


Kontaktujte nás